O nás


  Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV vzniklo už v roce 1993, hospodařit začalo od ledna 1994.  Již od prvopočátku se téměř výlučně zabývá  klasickou zemědělskou výrobou. V současnosti obdělává cca 1050 ha zemědělské půdy, třetinu tvoří travní porosty, zbytek je orná půda. Podmínky pro hospodaření nejsou právě ideální, jak je zřejmé z toho, že téměř celá výměra podniku je zařazena do tzv. znevýhodněných oblastí.  

 

Rostlinná výroba


 

    Na většině orné půdy (cca 60%) se pěstují obiloviny, zejména ozimá pšenice, triticale a jarní ječmen, zbytek ploch zaujímá řepka, mák, silážní kukuřice a víceleté krmné plodiny, nově zkoušíme sít také lupinu. Část výrobků se spotřebuje ve vlastní živočišné výrobě, převážná většina je určena na prodej, stejně jako část produkce sena. Zájem je zejména o seno lisované do kulatých balíků. Prodáváme i menší "balení" krmného obilí, např. také oves pro chovatele koní, stejně tak je u nás (pokud není právě vyprodán) k dostání kvalitní mák z vlastní produkce.

 

Živočišná výroba


Zaměřujeme se na chov skotu, zejména na výrobu mléka, paseme také menší stádo masných krav, prasata již delší dobu nevykrmujeme. V roce 2012 se uskutečnla rekonstrukce stáje pro chov dojnic s  novou  technologií ustájení a zejména dojení , která výrazně omezuje stres chovaných zvířat. Spoléháme, mimo jiné, na dojící roboty,  přirozenější prostředí a volný pohyb krav ve stáji s možností pobytu části stáda na pastvě. Omezen byl výkrm býků, počet dojnic se naopak zvýšil na cca 180 kusů, takže množství dobytka je v podstatě zachováno. Při ustájení všech kategorií skotu využíváme i nadále slámu (zastýlané lehací boxy), což souvisí také s vedlejší "produkcí" živočišné výroby - hnojem a jeho nezanedbatelným vlivem na  úrodnost půdy.

Ekonomika


   O peníze jde vždycky až v první řadě, zní oblíbený bonmot. Pro zemědělství to platí samozřejmě také, pokud jej neděláte jen pro zábavu. Zajímavý "výlet" do historie družstva představují výsledky hospodaření volně dostupné v obchodním rejstříku - seřazeno sestupně podle let:

 

2016 2015
2014 2013
2012 2011
2010 2009
2008 2007
2006 2005
2004 2003
2002 2001
2000 1999
1998 1997
1996 1995
1994 1993

 

    

Kontakt

Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV č.p. 87
67972 Nýrov
+420516475721
datová schránka: cs8cxw7
agronyrov@gmail.com